අඩවියේ හිතවතුන්

Wednesday, June 28, 2017

Uma oya

https://www.facebook.com/samantha.viddyarathna/videos/1479625212075877/?pnref=story

1 comment:

  1. ඒ විඩියෝව මෙතනම අලවන්න තිබ්බ නං හොදයි.. මම ඊයේ හර්තාලය ලයිව් බලමින් හිටියේ... විදේශීය වෘත්තිය දැනුම ලබාගෙන මේ ප්‍රශ්නය විසදන්න ක්‍රමයක් හොයන එක වඩාත් සාර්ථක වේවි මං හිත්නනේ..

    ReplyDelete