අඩවියේ හිතවතුන්

Sunday, June 4, 2017

Samantha Vidyarathna speaks at 'Right to Life' seminar on 03.06.2017

4 comments:

 1. ඉංග්ලිෂ් සිරස්තලය (Right to Life) දකින්නා නොමග යවන එකකි.

  "Right to Life" යන්නේ නිර්වචනය මේ ආකාරයේ එකකි.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_life

  මේ කතාවේ/සම්මන්ත්‍රණයේ මාතෘකාව (සිංහලෙන්) මොකක්ද?

  ReplyDelete
 2. මම දැක්කා කතා කරනවා හිටං.. කාලෙකින්.. වෙල්කම් බෑක්

  ReplyDelete
 3. හවසට ගෙදර ගිහිං නිදහසේ අහන්න ඕනි.. :)

  වෙල්කම් බැක් එතකං..

  ReplyDelete
 4. Sugarboo Extra Long Digital Titanium Stinger - The Tipi
  Enjoy graphite titanium babyliss pro the sweet sweet tang of t fal titanium pan sugarboo extra long for your next project. Enjoy the sweet titanium watch tang of titanium astroneer sugarboo extra long for your next 2019 ford fusion hybrid titanium project!

  ReplyDelete