අඩවියේ හිතවතුන්

Sunday, June 4, 2017

Samantha Vidyarathna speaks at 'Right to Life' seminar on 03.06.2017

4 comments:

 1. ඉංග්ලිෂ් සිරස්තලය (Right to Life) දකින්නා නොමග යවන එකකි.

  "Right to Life" යන්නේ නිර්වචනය මේ ආකාරයේ එකකි.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_life

  මේ කතාවේ/සම්මන්ත්‍රණයේ මාතෘකාව (සිංහලෙන්) මොකක්ද?

  ReplyDelete
 2. මම දැක්කා කතා කරනවා හිටං.. කාලෙකින්.. වෙල්කම් බෑක්

  ReplyDelete
 3. හවසට ගෙදර ගිහිං නිදහසේ අහන්න ඕනි.. :)

  වෙල්කම් බැක් එතකං..

  ReplyDelete